top of page
blog-ergen-danismanligi.jpg

Ergen Danışmanlığı

Ergen danışmanlığının temel amacı, ergenin zihinsel ve duygusal sağlığının bozulmasına neden olan gelişimsel konuların, sosyokültürel etkilerin ve biyolojik etkilerin anlaşılmasını sağlamaktır. Ergen danışmanlığında psikologlar edindikleri bilgiler ışığında, ergenin günlük yaşamı, eğitim hayatı, akranları ve ailesi ile de etkileşimde bulunarak ergenin refah düzeyini ve sağlıklı işleyişini çeşitli stratejiler kullanarak geliştirmeye devam eder. Ergenleri tedavi etmek, insan gelişimini çok iyi anlamanın yanı sıra, bir ergenin davranışını etkileyen sosyal ve kültürel etkileri iyi kavramış olmayı gerektirir. Aile etkilerini ve bir ailenin ergen gelişimi üzerindeki rolünü anlamak da ayrıca gereklidir. Psikologlar ergenlerle çalışırken duygusal veya sosyal konuları, biyolojik zayıf noktaları, bilişsel eksiklikleri ve ergenlik dönemindeki gelişimsel değişmelere ilişkin stresleri belirler ve tedaviyi ona göre planlar. Psikozlar, nevrozlar ve kişilik bozuklukları da dahil olmak üzere önemli zihinsel sağlık sorunları ile de multi-disipliner olarak çalışılabilir. Aynı zamanda özel eğitim öğrencileri, otizm spektrum bozuklukları veya travma yaşamış ergenler gibi belirli bir grupla da çalışabilirler.

Ergenlerle Çalışırken Psikolog Ne Yapar?

Duyguları kontrol altına almak, sosyal becerilerin gelişimini kolaylaştırmak veya kaygı, depresyon, bağımlılık, duygu durum bozuklukları, yeme bozuklukları, öfke sorunları gibi ortak çocukluk çağı sorunlarının üstesinden gelmek için birebir çalışılabilir. Ergenle çalışan psikolog, tedavi süreci içerisinde ergenlik çağındaki birçok sorunun çok yönlü doğası nedeniyle, özellikle çocuk hekimleri ve diğer sağlık hizmeti görevlileri, okul çalışanları gibi diğer profesyonellerle istişare ve işbirliği içerisinde olur. Ergenlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için kişilik testleri uygulanabilir. Bulgularına dayanarak ve çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak bireysel, grup veya aile terapisini içerebilecek bir tedavi programı tasarlayıp uygulanabilir. Terapinin türü de uzmanın teorik yönlendirmesine bağlı olur.

Psikoloji insan zihninin çalışma, düşünme, hareket etme ve davranma şeklidir. Çocuk ve ergenlerle çalışan psikologlar, gençlerin sorunlarını aşmalarına, yaşamı kolaylaştırmalarına ve işleri tekrar yoluna koymalarına yardımcı olmak için farklı tedavi yöntemleri kullanmaktadır.

Çocuğunuzun veya gencin yardım almaya ihtiyaç duyduğunu farkediyor ancak bunu nasıl yapacağınızı bimiyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin, klinik danışmanlarımız seçenekleriniz ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına en iyi neyin uyacağına ilişkin tavsiyeleriyle size yardımcı olabilirler.

Ergenlik Dönemi

Tempus Psikoloji ile PsikoGündem Sohbetleri

Öfke Kontrolü

Tempus Psikoloji ile PsikoGündem Sohbetleri

bottom of page