top of page
Teacher Helping Student

Attentioner Dikkat Geliştirme Programı

Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöropsikolojik bir program olan Attentioner ile çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları, bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri, arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır. Program dikkatin dört yürütücü işlevi olan odaklanma, bölünmüş dikkat, zindelik ve uyanıklığı geliştirmeyi hedefler.

Attentioner Dikkat Geliştirme Programında beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılması ile bilişsel fonksiyonların seviyesinin arttırılması, beyinde yeni aktif yolaklar oluşturulması, eskiyen/hatalı yolakların yenilenmesi ve dikkatin istenen düzeyde arttırılması sağlanır.

Attentioner, 7-14 yaş grubundaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) tanısı almış veya sınava hazırlanan, dikkat problemi yaşayan çocuklara bireysel veya maksimum 4 çocuktan oluşturulan gruplar halinde uygulanabilen 15 oturumluk yapılandırılmış bir programdır.

Oturumlar 40-60 dakika sürer ve hafta bir uygulanır. Her oturumda ortalama 4 görev ve bir ev ödevi bulunmaktadır. Görevler ve ev ödevleri ile çocukların farklı sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, organize olabilmeleri ve aktivite başlatabilmeleri amaçlanır. Ödül sistemi ve sosyal davranış kartları ile sosyal davranışların gelişmesi, dürtüselliğin önüne geçilmesi hedeflenir. Grup olarak uygulanması ile rekabet ruhuna uygun motivasyonun gelişmesi, ödül sistemi ile davranış düzenlemesi, günlük hayat sorunlarının simüle edilmesi hedeflenir.

IMG_2349-1-500x500.jpg

Zorlayan Çocuklar, Zorlanan Ebeveynler

Tempus Psikoloji ile PsikoGündem Sohbetleri

Besleme, Beslenme ve İlişkiler

Tempus Psikoloji ile PsikoGündem Sohbetleri

bottom of page