top of page
Leaves

EMDR Terapi

EMDR Terapisi Nedir?

 

EMDR (Göz Hareketini Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), insanların rahatsız edici yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan semptomlarının ve duygusal sıkıntılarının iyileşmesini sağlayan bir psikoterapi tekniğidir. Yoğun duygusal yaşantıların iyileşmesi için uzun bir süre gerektirdiği yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak tekrarlanan araştırmalar sonucu EMDR terapisinin, uzun seanslarla çözümlenebilen ve değişimin sağlanabildiği terapinin faydalarını çok daha hızlı ve net sonuçlarla deneyimlenebileceğini göstermiştir.

 

EMDR terapisi, bedenin fiziksel travmayı tedavi ettiği gibi zihnin de aslında psikolojik travmayı iyileştirebileceğini göstermektedir. Elinizi kestiğinizde vücudunuz yarayı kapatmak için çalışır. Yabancı bir cisim veya tekrarlanan yaralanma yarayı tahriş ederse, yaranın travması alevlenir ve ağrıya neden olur. Bu sebepler ortadan kaldırıldıktan sonra iyileşme devam eder. Travmatik anılar da aynen bedenimizde açılan yaralar gibi zihnimizde açılan yaralardır.

Zihinsel süreçlerde, beynin bilgi işleme sistemi rahatsız edici bir olayın etkisiyle engellenir veya dengesizleşirse, tekrarlayan yoğun ıstıraba neden olabilir. Aynı fiziksel yaralarda olduğu gibi, iyileşmenin önündeki engeller kaldırıldığında iyileşme devam eder.

EMDR terapisi ile, yoğun travmatik anılarla engellenmiş olan bu zihnin doğal iyileşme süreçlerinin tekrar etkinleştirilmesi sağlanır.

 

EMDR Terapisi Bilimsel midir?

EMDR terapisi üzerine o kadar çok araştırma yapılmıştır ki, artık Amerikan Psikiyatri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Savunma Bakanlığı gibi kuruluşlar tarafından travma ve diğer rahatsız edici deneyimler için etkili bir tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.

EMDR tedavisi üzerinde 30'dan fazla pozitif kontrollü sonuç çalışması yapılmıştır. Bazı araştırmalar, tek travma kurbanlarının % 84 - % 90'ının, sadece 3 seans  sonrasında artık travma sonrası stres bozukluğuna sahip olmadığını göstermektedir. HMO Kaiser Permanente tarafından finanse edilen bir başka çalışma, tek travma kurbanlarının         % 100'ünün ve çoklu travma kurbanlarının % 77'sinin artık sadece 6 seans sonrasında TSSB teşhisi konmadığını ortaya koymuştur. Başka bir çalışmada, savaş gazilerinin % 77'sinin 12 seansta TSSB'den kurtulduğu görülmüştür.

Etkili bir travma tedavisi olarak dünya çapında tanınması göz önüne alındığında, EMDR terapisinin, insanların düşük özgüvene, güçsüzlük duygularına ve buna neden olan tüm sayısız problemlere sahip olmasının nedeni olan “gündelik” anıların tedavisinde nasıl etkili olacağını kolayca görebilirsiniz. Tüm dünyada 100.000'den fazla klinisyen bu terapiyi kullanmaktadır. Son 25 yılda milyonlarca insan başarıyla tedavi edilmiştir.

 

EMDR Terapisi Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?

EMDR tedavisi 8 aşamalı bir tedavidir. Tedavi etkilerini en üst düzeye çıkarmak için farklı unsurlar birleştirilir. Terapi sürecinde, üç zaman dilimine dikkat edilir: GEÇMİŞ, ŞİMDİKİ ZAMAN ve GELECEK.

Geçmişteki rahatsız edici anılara ve ilgili olaylara odaklanılır. Ayrıca, sıkıntıya neden olan mevcut durumlara ve gelecekteki olumlu eylemler için gerekli olan beceri ve tutumları geliştirmeye önem verilir. EMDR terapisi ile bu maddeler sekiz aşamalı bir tedavi yaklaşımı kullanılarak ele alınır.

 

Seansın bir bölümünde göz hareketleri (veya diğer iki taraflı uyarılar) kullanılır. Klinisyen ilk önce üzerinde çalışılacak öncelikli temayı danışanla beraber belirler. Danışandan bu olayın veya düşüncenin farklı duyumlarını sorgulayarak akılda tutmasını ister ve göz hareketleri veya iki taraflı diğer uyarılarla işlemlemeyi gerçekleştirir. Bu olurken, iç çağrışımlar ortaya çıkar ve danışanlar hafızayı ve rahatsız edici duyguları işlemeye başlar.

 

Başarılı EMDR terapisinde acı verici olayların anlamı duygusal düzeyde dönüştürülür. Örneğin, bir tecavüz kurbanı, korku ve kendinden tiksinme duygusundan, "Bundan kurtuldum ve güçlüyüm" inancına geçer. Konuşma terapisinin aksine, hastaların EMDR terapisinde edindikleri iç görüler, klinisyen yorumundan değil, danışanın kendi hızlandırılmış entelektüel ve duygusal süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Net etki, danışanların EMDR terapisini bir zamanlar kendilerini aşağılayan deneyimlerle güçlendirilmiş hissederek sonuçlandırmalarıdır.

 

EMDR terapisi sadece yaraları kapanmakla kalmaz aynı zamanda onları olumlu duyum ve algılara dönüştürür.

bottom of page